Kuba Szczepanik

Pomagam przejść przez zmianę firmom, które chcą dobrze wykorzystać zwinność. Jestem konsultantem i doradcą, który czerpie w swoich działaniach z doświadczenia wprowadzania podejścia agile w firmach ecommerce, finansowych, produkcyjnych i handlowych. Łączę też perspektywy Kierownika Projektów, Scrum Mastera, Agile Coacha i menedżera zespołów, ponieważ pracowałem kolejno we wszystkich tych funkcjach. Lubię to, że mogę pogodzić poprawę efektywności biznesu z tworzeniem lepszego środowiska pracy dla pracowników.

Wystąpi Na:
Wykład
Sep 11, 2021 5:15 PM
Zagubiona zwinność

Zwinne podejście przedarło się przebojem do mainstreamu - największe firmy z wielu branż prześcigają się w reorganizacjach w stronę zwinnych modeli. [...] Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jestem pesymistą?