Krzysztof Niewiński

Pracuje w branży IT od 2005 roku. Inżynier oprogramowania, trener, konsultant i promotor podejścia Agile i Lean. Od 16 lat podąża ścieżką „zwinności” i zajmował wiele stanowisk w procesie tworzenia oprogramowania – od programisty, przez analityka, managera, aż po Scrum Mastera / Agile Coacha. Od 8 lat jest zawodowo zaangażowany w tworzenie adaptacyjnych, uczących się organizacji zorientowanych na klienta. Pracuje z dużymi grupami produktowymi. Jest promotorem podejścia LeSS (Large-Scale Scrum) w Polsce, umożliwiającego rozwój produktów na dużą skalę. Regularnie występuje na konferencjach, pisze artykuły i organizuje społeczność LeSS Warsaw.

Wystąpi Na:
Wykład
Sep 11, 2021 5:15 PM
LeSS: Trzy poziomy organizacyjnej zwinności

Uczestnicy poznają kluczowe elementy struktury organizacyjnej wpływające na poziom adaptacyjności (zwinności) firmy oraz podstawy frameworka LeSS (Large-Scale Scrum).